חקירות מחשב – FORENSIC

מחלקת חקירות המחשב בחברתנו מתמחה במגוון רחוב מאוד של פעילויות, תוך הקפדה מלאה של שמירה על הוראות החוק.
להלן עיקרי הפעילויות:
•    שחזור קבצים שנמחקו במזיד ממחשבים
•    איתור, תיעוד ומניעת מעילות והונאות באמצעות מערכות ממוחשבות
•    ביצוע מעקבים אלקטרוניים
•    תיעוד פעולות מחשב שבוצעו ע"י משתמשים שונים במערכת
•    איתור האזנות סתר למחשבים ומניעת ריגול תעשייתי
•    שחזור אירועים במערכות המחשב
•    פריצת סיסמאות בקבצים ובמערכות הפעלה לצרכי חקירה
•    איתור מידע בזמן אמת ויכולת להצביע על פעולות בלתי חוקיות, הונאה ומרמה של עובדים או גורמים חיצוניים