חקירות אישות

לא הרבה יודעים אך בשנים האחרונות קיבלו חקירות האישות תפנית מפתיעה.
בעבר הנושא המרכזי בחקירות האישות היה להוכיח בגידה של בן הזוג.

הוכחת בגידה

על פי הפסיקה של היום הוכחת בגידה כפי שדורש בית הדין הרבני "כמכחול בקסט" לא אפשרי,עקב מגבלות החוק שכן לא ניתן לצלם בני זוג בתוך הבית ומדובר בפגיעה חמורה בצנעת הפרט שלהם, יתרה מכך גם צילום של זוג מתבודד במכונית בחוף הים עשוי על פי הפסיקה היום להיחשב כפגיעה בצנעת הפרט.

במצב הדברים משרד חקירות יכול לספק ללקוח בעיקר ראיות נסיבתיות כגון: "נכנסו למלון", "האורות נכבו" וכדומה, ראיות שאינן מספיקות להגדרה "כמכחול בקסט" כפי שדורש בית הדין הרבני .עולה מכך כי כיום חקירות אישות להוכחת בגידה של בן זוג משמשות יותר על מנת לספק סקרנות או להוכחת חוסר תום לב מצידו של בן הזוג הבוגד ומטבע הדברים משקלן כגורם מכריע בבית הדין פוחת.

חקירות אישות

בדיקת עסקים ורכוש

מאידך, חקירות אישות שנועדו לבדוק איזה עסקים יש לבן הזוג, איזה רכוש או נכסים צבר, ובאיזה חברות רכש מניות ללא ידיעת בן הזוג, נעשות יותר ויותר אפקטיביות, וזאת נוכח העובדה שבמקרים רבים מסתיר בן הזוג או בת הזוג נתונים אלה מבן זוגו.

במקרים רבים בן הזוג הנבגד מתעורר לשחר חדש שבו במפתיע מודיע לו בן הזוג על רצונו להתגרש, והוא או היא ,מגלים לפתע שאין להם מושג קלוש על עסקיו או הכנסותיו על בן הזוג שמטבע הדברים מבקש לצאת לקשר החדש עם מקסימום רכוש ונכסים שאותם העלים במשך השנים מבן זוגו.

חקירות אישות בהן מתמחה משרד ויצמן יער חקירות נותנות מענה ותשובות ברורות הן בפן האישי והן בפן העסקי, בכך שהם מספקות תשובות ברורות הן לעניין הבגידה (במגבלות שתוארו לעיל) והן בכל הקשור לאיתור רכוש או נכסים שהועלמו מבן הזוג.